Schoolleiders en HRM’ers: ga dialoog aan

Het onderwijs van vandaag en morgen vraagt om een andere manier van werken. Scholen moeten in kunnen spelen op de situatie op de arbeidsmarkt en veranderingen doorvoeren die de onderwijskwaliteit garanderen, vasthouden of verbeteren. Onderwijsinstellingen moeten veerkrachtig en creatief zijn, willen ze adequaat kunnen inspelen op passend onderwijs, opbrengstgericht werken, samenwerking met jeugdzorg en kinderopvang enzovoort. Dit alles gecombineerd met vergrijzing, bezuinigingen, een veranderende lesvraag en de door de overheid opgelegde ambities.

Congres HRM en het onderwijs

Inderdaad: een hele mond vol… hoe dan ook: deze uitdagingen vragen veel van schoolbesturen, directies en de HR-afdelingen. Het verbinden van visie, onderwijsontwikkeling en professionalisering van personeel ligt bij HR. Tegelijkertijd zouden schoolleiders en HRM’ers de dialoog moeten aangaan en samen strategisch personeelsbeleid ontwikkelen. Dat is best ingewikkeld. Daarom is er het jaarcongres HRM en het onderwijs. Dit jaar op 29 november in ‘t Spant in Bussum. Daar kunnen schoolbestuurders, directeuren en HRM’ers – van po tot en met wo – netwerken, workshops volgen, keynotes beluisteren en de actuele ontwikkelingen tot zich nemen.

hrm_en_het_onderwijs_logo

Margot Schmitz

Complexe projecten en thema’s. Daar wordt deze Nijmeegse blij van. Margot is gespecialiseerd in de onderwijs- en zorgsector, maar is tegelijkertijd een alleseter. Dat geldt voor onderwerpen én producten: van ROC tot vervoersconcessie, van conceptontwikkeling tot communicatieplan. Is dol op echte drop, gekke woorden en groene fietsen.

Twitter LinkedIn 

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Pinterest
  • Delicious
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • RSS
  • Email
  • Print

Reageer

Leuk dat je een reactie wilt achterlaten! Houd er wel rekening mee dat alle reacties eerst gecontroleerd worden.

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− 3 = drie