Rolmodellen in techniek moeten de vloer op

Afgelopen tien jaar nam het aantal meisjes dat kiest voor bèta, techniek of ict flink toe. Maar niet genoeg: nog steeds kiezen veel minder meisjes dan jongens voor techniek. Wat zijn de feiten, de oorzaken, het belang en de rol van communicatie? Cocky Booij, directeur van VHTO – landelijk expertisecentrum meisjes/vrouwen en bèta, techniek en ict, geeft tekst en uitleg.

Feiten

Hoeveel meisjes kiezen in het voortgezet onderwijs voor techniek of natuur & techniek? Afgelopen schooljaar – 2014-2015 – waren die percentages als volgt:

 • Vmbo: 6 procent van de meisjes koos voor de sector techniek. Op vmbo-t kiezen leerlingen een vakkenpakket, geen sector. De cijfers hierover ontbreken. Het percentage is dus niet representatief.
 • Havo: 38 procent ging voor het natuurprofiel.
 • Vwo: 58 procent koos het natuurprofiel.

Het vmbo blijft achter, maar voor de rest zijn dit toch behoorlijke aantallen?

‘Over de hele breedte is het vergeleken met tien jaar geleden in elk geval een enorme verbetering. In het schooljaar 2003-2004 koos slechts 9 procent van meisjes op vier havo voor het natuurprofiel. Op het vwo was het destijds 17 procent. Maar Europees gezien bungelen we helemaal onderaan en zit Nederland onder het gemiddelde. Er zijn eenvoudigweg te weinig rolmodellen waarmee meisjes zich kunnen identificeren. Ook het beeld dat meisjes van hebben van bètatechnische opleidingen of beroepen is onvolledig of niet goed.’

De technische vrouwen die er zijn, zijn niet zichtbaar genoeg. Welke rol speelt communicatie hierin?

‘Een hele belangrijke. VHTO heeft een online database – Spiegelbeeld – met daarin meer dan 2.000 professionals en studenten in bèta, techniek of ict. Rolmodellen die voorlichting geven op scholen en meisje zo enthousiast maken voor technologie. Hoe beter zichtbaar die rolmodellen zijn, hoe meer effect het heeft. Niet alleen op school, maar ook in de media. Bij Pauw zitten nog steeds overwegend mannen. Het deskundigenpanel van Proefkonijnen bestaat ook uit mannen. Kortom: de vrouwen in de technologie moeten veel meer voor het voetlicht. Ook niet onbelangrijk: seksestereotypering, bewust en onbewust. Na Tunesië zijn we wereldwijd koploper. Uit onderzoek blijkt dat het van grote invloed is op prestaties, interesses, schoolloopbaankeuzes van meisjes wat technologie betreft.’

Over seksestereotypering gesproken…wat zijn de hardnekkigste fabeltjes rond meisjes en bèta, techniek en ict?

‘Veel mensen denken dat jongens meer aanleg hebben voor techniek of bètavakken. Uit onderzoek blijkt dat die verschillen er nauwelijks zijn. Hier hangt overigens een andere misvatting mee samen: dat je aanleg voor techniek of bèta moet hebben om goed te kunnen zijn in de die vakken. Natuurlijk zijn er kinderen met een bijzonder talent, maar voor de meeste is het – net als bij andere vakken – gewoon een kwestie van stapsgewijs leren. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn veel kleiner dan de verschillen binnen die groepen.’

Hoe vergaat het technische meisjes na het voortgezet onderwijs?

‘In het mbo kiezen weinig meisjes voor techniek: één op de tien. Het experiment met cross-overs levert misschien verbetering op. In het hoger en wetenschappelijk onderwijs stromen nu meer meisjes dan jongens in. Toch haken er tijdens de opleiding veel meiden af. De bekende leaking pipeline. Vrouwen verdwijnen uit de wetenschap. Na de propedeuse switchen ze van opleiding en ook bij de overgang van bachelor naar master haken er veel af. Dat heeft onder meer te maken met het gebrek aan voorlichting over uitstroomprofielen. Communicatie is cruciaal.’

 

Margot Schmitz

Complexe projecten en thema’s. Daar wordt deze Nijmeegse blij van. Margot is gespecialiseerd in de onderwijs- en zorgsector, maar is tegelijkertijd een alleseter. Dat geldt voor onderwerpen én producten: van ROC tot vervoersconcessie, van conceptontwikkeling tot communicatieplan. Is dol op echte drop, gekke woorden en groene fietsen.

Twitter LinkedIn 

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • Email
 • Print

Reageer

Leuk dat je een reactie wilt achterlaten! Houd er wel rekening mee dat alle reacties eerst gecontroleerd worden.

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


8 − = een