Meldpunt Regeldruk PO is open

Tot 31 mei kunnen leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO voor klachten over registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO-Raad en vakbonden. Doel: inzicht krijgen in de bronnen van registratieverplichtingen. De uitgelezen kans voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs om dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen.

De werkdruk in het primair onderwijs is een bron van zorg. Een belangrijke oorzaak daarvan is de administratieve last, ook wel regeldruk genoemd.  De vele administratieve verplichtingen kosten onderwijsprofessionals veel tijd. Om erachter te komen waar precies ‘de pijn’ zit, kunnen onderwijsprofessionals hun klachten over belastende registratieverplichtingen doorgeven bij het deze week geopende Meldpunt Regeldruk PO.

Wat levert het op?

De informatie op het meldpunt moet inzicht geven in:

 1. De registraties: wat zijn de belangrijkste overlast veroorzakende registraties?
 2. De aard van het probleem: waarom veroorzaken de registraties last (onnodig, inefficiënt, te omvangrijk, enzovoort)?
 3. De bron: wie legt deze registratieverplichtingen op: overheid, schoolbestuur, schoolleiding, anderen?
 4. De oplossing: kan het anders en hoe dan?

De uitkomsten geven input voor het aanpakken van de belangrijkste lastveroorzakers.

Urgentie: werkdruk bron van zorg

In januari bracht het tv-programma De Monitor naar buiten dat 84 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs de werkdruk te hoog vindt. Wat Staatssecretaris Sander Dekker betreft, stoppen scholen met de registratieverplichtingen die het onderwijs en de leerling niet ten goede komen. Met dit nieuwe onderzoek – onderdeel van Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017 – zet Dekker de deur open naar minder regeldruk. Maar dan moeten leerkrachten en schoolleiders de last die ze ervaren wel melden op www.delerarenagenda.nl/meldpunt.

 

Margot Schmitz

Complexe projecten en thema’s. Daar wordt deze Nijmeegse blij van. Margot is gespecialiseerd in de onderwijs- en zorgsector, maar is tegelijkertijd een alleseter. Dat geldt voor onderwerpen én producten: van ROC tot vervoersconcessie, van conceptontwikkeling tot communicatieplan. Is dol op echte drop, gekke woorden en groene fietsen.

Twitter LinkedIn 

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • Email
 • Print

Reageer

Leuk dat je een reactie wilt achterlaten! Houd er wel rekening mee dat alle reacties eerst gecontroleerd worden.

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− zes = 1