‘Technologie is de allesbepalende factor’

Met welke onderwijsthema’s krijg je als communicatie-professional de komende jaren te maken? Een vraag die we in deze nieuwe rubriek voorleggen aan iemand die zijn of haar vinger aan de kloppende pols van Nederland Onderwijsland heeft. Met dit keer: Fabiènne Hendricks, programmamanager van School aan Zet en directielid van het Platform Bèta Techniek. 


Wat voor onderwijsontwikkelingen liggen er volgens jou in het verschiet? 

‘Allereerst zie ik een duidelijke verandering in houding. We merken dat scholen steeds bewuster zijn van
het feit dat er geld en ruimte is om de eigen doelen en ambities te koppelen aan de plannen uit de verschillende bestuursakkoorden. Bij School aan Zet merken we echt dat scholen de geboden kansen willen verzilveren. Daarbij is duidelijk te zien dat scholen meer gericht zijn op het behalen van goede prestaties op leerlingniveau. Bij de scholen is nu het besef doorgedrongen dat ze daarvoor ook moeten werken aan hun onderwijskundig leiderschap, aan opbrengstgericht werken en aan een lerende schoolorganisatie.’

‘Kijk, iedereen snapt wel dat het belangrijk is om op je school aandacht aan excellentie of andere thema’s uit de landelijke beleidsagenda te besteden. Het is een gegeven dat op elke school ongeveer 5 tot tien procent van de leerlingen meer kan dan dat zij nu laten zien. Dit jaar volgen in het hoger onderwijs zo’n 11.000 leerlingen excellente programma’s. Dat is een hele stap voorwaarts. Ook op de andere niveaus is er het besef dat er veel winst te halen is. We zien nu dat scholen massaal aan de slag gaan met het vraagstuk hoe je leerlingen kunt laten excelleren en wat de leraar, de schoolorganisatie of de schoolleider nodig heeft om dat mogelijk te maken.’


Met Excellentie heb je al een belangrijk topic aangestipt. Welke andere thema’s kleuren de agenda’s van de toekomst?

‘School aan Zet is opgebouwd rond enkele thema’s die volgens ons cruciaal zijn om de gewenste kwaliteitsslag in het onderwijs te maken. We maken daarbij onderscheid tussen basisthema’s en verdiepende thema’s. Bij de basisthema’s gaat het vooral om professionalisering (HRM; de school als lerende organisatie). Van de verdiepende thema’s verwacht ik dat naast Excellentie & Hoogbegaafdheid het thema Wetenschap & Techniek een grote vlucht gaat nemen.’


Vanwaar deze verwachting?

‘Allereerst: de banen liggen straks voor het oprapen. Er is nu al een tekort. Bovendien maken techniek en technologie zo’n wezenlijk onderdeel uit van ons leven, dat we kinderen hier zo vroeg mogelijk mee vertrouwd moeten maken. Al vanaf groep drie willen we kinderen prikkelen om nieuwsgierig te zijn naar die technologie. Want dat is zo’n allesbepalende factor. Ook bij objecten die je niet direct met techniek of technologie zou associëren. Zoals een tomaat. Voordat die in de supermarkt ligt zijn er 40 technologische stappen genomen. Daar sta je niet bij stil. Dat bewustzijn, die attitude willen we vanaf het begin van de schoolloopbaan meegeven. Omdat het zo wezenlijk deel uit maakt van ons leven en we mensen nodig hebben die hierover na denken en aan kunnen bijdragen.’

Aan techniek kleeft een negatief imago: het zou vies en slecht betaald werk zijn. Dat lijkt me een extra uitdaging bij dit thema…

‘We kampen met hardnekkige beelden die al lang achterhaald zijn. Zaak om deze te vervangen door moderne, positieve beelden. Daar is inderdaad nog een wereld te winnen. Hierbij speelt communicatie de hoofdrol. Het beeld moet kantelen. Simpelweg door al maar te laten zien hoe het er echt aan toe gaat in de techniek en de technologie. En door aantrekkelijke rolmodellen als André Kuipers in te zetten.’


Levert School aan Zet hier zelf ook een bijdrage aan?

‘Ja zeker. Sleutelbegrip bij School aan Zet is “inspiratie”. We hebben onder andere een uitgebreide databank met allerlei best practices, ook op het gebied van Wetenschap & Techniek. Deze databank wordt regelmatig aangevuld vanuit de scholen zelf en is voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft onze website ook nog een gesloten gedeelte voor deelnemende scholen. Dat gesloten gedeelte mag je gerust zien als een netwerk voor kennisontsluiting en het delen van expertise. Dit ontsluiten en delen gebeurt in woord en beeld. Want het aantal filmpjes op de site groeit. Daarnaast organiseren we ook fysieke ontmoetingen, zoals masterclasses en conferenties. Er zijn dus allerlei manieren om je te laten inspireren.’

Jonge bezoeker van beroepenevenement SkillMasters laat zijn technische kunde zien. 'Al vanaf groep drie willen we kinderen prikkelen om nieuwsgierig te zijn naar technologie', stelt Fabiènne Hendricks (foto: skillmasters)

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • Email
 • Print

Reageer

Leuk dat je een reactie wilt achterlaten! Houd er wel rekening mee dat alle reacties eerst gecontroleerd worden.

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


8 − = vier