Verbinden is communiceren

Bij het overbruggen van de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk is communicatie cruciaal. Open deur? Ja. Toch schuilt hierin een enorme uitdaging voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de organisatie die deze twee werelden mag verbinden. Directeur Jelle Kaldewaij: ‘Onderzoekers en leerkrachten moeten samen tot onderzoeksvragen komen. Tegelijkertijd moeten we onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier gaan delen.’

schoenen

Het is geen nieuws: onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk vinden elkaar niet. De commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen stelde in 2011 vast dat de bestaande kennisinfrastructuur niet goed werkt. Advies: richt een regieorgaan op. Inmiddels is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een feit. ‘We zitten nu nog in de opstartfase’, aldus directeur Jelle Kaldewaij. ‘Op 1 januari 2014 is het NRO operationeel.’

Overkoepelende structuur

Waarom vinden praktijk en onderzoek elkaar niet? ‘Leerkrachten zijn hele dagen bezig met les geven aan kinderen en jongvolwassenen. Voor reflectie is weinig tijd en ruimte’, schetst Kaldewaij. ‘Onderzoekers doen op hun beurt onderzoek vanuit de universiteiten – op afstand dus – en publiceren vooral in wetenschappelijke tijdschriften. Ontoegankelijk voor leerkrachten. Ik stel het nu wat gechargeerd, maar die topdown-benadering was in grote lijnen wel de praktijk. Vanuit verschillende hoeken wordt er al enige tijd aan gewerkt om dat te veranderen, bijvoorbeeld door specifieke praktijkvragen als uitgangspunt voor onderzoek te nemen. Wat ontbreekt is een overkoepelende structuur. Daar komt met de oprichting van het NRO in ieder geval verandering in.’

Praktijk leidend

Het NRO gaat het geld dat er is voor onderwijsonderzoek in de tweede geldstroom ‘verdelen’ en samenhangende onderzoeksprogramma’s laten ontwikkelen en uitvoeren. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt nadrukkelijk gelet op het verband met de onderwijspraktijk. ‘Ook bij fundamenteel onderzoek moet de praktijk een rol spelen’, zegt Kaldewaij. Naast fundamenteel onderzoek, zijn er nog twee programmalijnen binnen het NRO: beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek. ‘Die laatste zit het dichtst tegen de onderwijspraktijk aan, omdat bijvoorbeeld een consortium van scholen een onderzoeksaanvraag kan indienen. Belangrijke voorwaarde is dat de resultaten uit het praktijkgerichte onderzoek breed te delen moeten zijn.’

Toegang tot informatie

Kaldewaij is van mening dat communicatie een kritische succesfactor is bij het overbruggen van de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. ‘En dan bedoel ik communicatie in brede zin. Onderzoekers moeten scholen gaan opzoeken en het gesprek aangaan. Scholen zullen samen op zoek moeten naar onderzoeksvragen – en dus moeten ze de koppen bij elkaar steken. Ook het delen van onderzoeksresultaten moet anders: er is nu al heel veel, maar het is niet op één plek te vinden. Leerkrachten moeten snel en gemakkelijk toegang tot deze informatie hebben.’ Hoe het NRO de communicatie gaat organiseren, is nog niet duidelijk. ‘Daar wordt aan gewerkt. Voor een deel kun je het technisch oplossen, bijvoorbeeld met een kennisportal. Maar daarmee zijn we er nog niet.’

Stand van zaken

Als directeur van het NRO is Kaldewaij druk bezig met het opbouwen van ‘zijn’ organisatie. De programmaraden die elk verantwoordelijk zijn voor een programmalijn, zijn bijna geformeerd. Ook is er een stuurgroep die de visie en strategie van het NRO bepaalt. ‘In het najaar doen we de eerste uitvragen, de zogeheten calls for proposals. In 2014 gaan de eerste onderzoeksprojecten van start.’

 

Margot Schmitz

Complexe projecten en thema’s. Daar wordt deze Nijmeegse blij van. Margot is gespecialiseerd in de onderwijs- en zorgsector, maar is tegelijkertijd een alleseter. Dat geldt voor onderwerpen én producten: van ROC tot vervoersconcessie, van conceptontwikkeling tot communicatieplan. Is dol op echte drop, gekke woorden en groene fietsen.

Twitter LinkedIn 

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • RSS
 • Email
 • Print

Trackbacks voor deze blogpost

 1. ‘Communicatie cruciaal bij overbruggen kloof onderzoek en onderwijs’

Reageer

Leuk dat je een reactie wilt achterlaten! Houd er wel rekening mee dat alle reacties eerst gecontroleerd worden.

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− 3 = twee